Terms and Conditions

YTC Booking Conditions 2021

 • The holidays appearing on our brochure, social media and website ytc.com.mt have been planned and are operated by YTC.
 • The booking deposit is usually in the region of €250 per person. This deposit will be considered a payment on account of your holiday and by paying it you are committing yourself to pay the full amount payable of the holiday. The balance is due 6 weeks prior to the date of departure or immediately. The deposit is either paid by cash or cheque.
 • It is compulsory, when travelling with YTC, to have a holiday insurance covering the whole period of your holiday, not only for your protection and your baggage, but also in case of cancellations.
 • YTC can offer you an insurance, which will be cheaper since we are booking as a group not individuals. Alternatively you can arrange a policy yourself giving comparable or better cover under all sections.
 • Prior to every tour you will be given a date and time for the informative meeting which is compulsory for you and all the adult members in your group.
 • Seat allocations are at the sole discretion of the airline, except for singular reasons.
 • You need to be in possession of a valid passport and any appropriate VISA.
 • Make sure to check passport and VISA requirements well in advance especially if you are travelling to a country outside Europe and non-Schengen area, and if you are a non-Maltese passport holder.
 • Any surcharge on extra weight on luggage is to be borne by you with the airline. Luggage has to be seen to, carried and packed by the owner at all times.
 • It is your responsibility to ensure that you carry a European Health Insurance card (E111) for travel within the EU countries.
 • Keep the leader’s mobile number at hand and also the name of the hotel you are staying in, in case you get lost.
 • If you are not going to attend to any of the excursions please inform YTC preferably before your holiday starts; whilst you are still in Malta. Children are solely the responsibility of the parents or guardians throughout the holiday.
 • YTC condemns any disruptive, dangerous or annoying behaviour by you or your children to the people around you or damages to any property. YTC will not pay any refund of any cost incurred by this behaviour.
 • Departure times are advised beforehand and should you be late, the leader reserves the right to depart at the appointed time, and does not accept any responsibility for any missed transport by the client which has to be replaced at the client’s expense.
 • Rooms are distributed according to the list we provide to the accommodation providers. Any lost keys have to be paid for.
 • Meals are a three course set menu with moderate portions. Please let us know beforehand if you have any food intolerance or if you are vegetarian or vegan. Drinks including water and wine are not always included with the meal.
 • Use of minibar and telephone calls made from the rooms are charged at the reception desk on check out.
 • Inform the leader at once if any of your possessions are lost or stolen, as a police report would have to be drawn for insurance purposes.
 • The group leader or guide is not obliged to accompany you or any other member of your group around shops, markets, theme parks and sites or to eat with you during free time.
 • Same goes if you fall ill, the leader will ask the hotel reception for a doctor which needs to be paid by you and the receipt claimed with your insurance on your arrival to Malta.
 • If any part of your holiday is lost due to natural disasters, bad weather, industrial actions, war, government restrictions or any matter of force majeure, YTC cannot be held liable to pay compensation or pay for damages incurred.
 • If you have a problem or cause for complaint, bring it to the attention of the tour leader or hotel reception whilst abroad not after your arrival to Malta.
 • YTC reserves the right to change the itinerary, parts of your holiday program, flights, and accommodation etc. at any time due to unforeseen circumstances.
 • YTC reserves the right to cancel your holiday up to 15 days prior to departure, and in this event you will be refunded all the money you have paid YTC.
 • YTC cannot be held responsible for any incident, injury, delay, irregularity or damage to personal effects, luggage or passengers. YTC accepts no responsibility for losses or additional irregularities caused by subcontracted parties such as airlines, hotel, coaches or mini-vans etc.
 • YTC cannot also be held responsable for any pandemic which arises or for any other situation which occurs during the holiday.

Kundizzjonijiet ta’ Safar 2021

 • Il-ġiti li jidhru fuq il-fuljett, fuq il-midja soċjali u fil-websajt tagħna www.ytc.com.mt ġew ippjanati minn YTC.
 • Id-depożitu mal-‘booking’ normalment ikun ta’ €250 kull persuna u hu meqjus bħala l-ewwel parti mill-ħlas tal-vaganza tiegħek. Bih inti tikkommetti ruħek li tħallas l-ammont sħiħ pagabbli tal-vaganza. Il-bilanċ huwa dovut sa 6 ġimgħat qabel id-data tat-tluq jew immedjatament. Id-depositu jsir ‘cash’ jew b’ċekk.
 • Kulħadd għandu jkun assigurat minħabba dak kollu li jista jinqala’ barra minn Malta jew li jekk ikollok bżonn tikkanċella. Għalhekk qis li tkun kopert minn assikurazzjoni. Ikollok bżonn tagħmel talba lilhom biex tirkupra l-ammont imħallas.
 • YTC tista’ toffrilek l-assigurazzjoni tiegħek u tal-affarijiet li ġġorr miegħek li tkun irħas milli jekk tagħmilha waħdek billi ssir bħala grupp.
 • Kull min se jsiefer ma’ wieħed mill-gruppi hu obbligat jattendi għal-laqgħa tal-grupp tiegħu għax waqt il-laqgħa tingħata informazzjoni importanti.
 • Il-postijiet fuq l-ajruplan jitqassmu mill-aġenzija mnejn nixtru l-biljetti jekk mhux għal raġunijiet speċjali.
 • Trid tkun fil-pussess ta’ passaport validu u kwalunkwe VISA xierqa.
 • Kun żgur li tiċċekkja r-rekwiżiti tal-passaport u tal-VISA sew minn qabel, speċjalment jekk qed tivvjaġġa lejn pajjiż barra l-Ewropa u lejn żona li mhix Schengen jew jekk m’għandekx passaport Malti.
 • Kulħadd huwa responsabbli għall-ħlas żejjed tat-toqol tal-bagalji mal-linji tal-ajru u għandu jieħu ħsieb il-bagalji tiegħu kull fejn ikun.
 • Jaqbillek li jkollok il-kard (blu) tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea (E111) għall-ivvjaġġar fil-pajjiżi tal-UE.
 • Żomm fuqek in-numru tal-mowbajl tal-gwida u l-isem tal-lukanda fejn se tkun toqgħod.
 • Jekk ma tkunx ser tattendi għal xi eskursjoni, informa lil YTC kmieni kemm jista’ jkun; l-aħjar qabel it-tluq minn Malta. It-tfal huma responsabbiltà tal-ġenituri tagħhom jew ta’ min hu nkarigat minnhom tul is-safra kollha.
 • Imġiba ħażina sew minn adulti u sew minn tfal għad-dannu tal-oħrajn mhijiex tollerata.
 • Kull parteċipant hu obbligat jimxi mal-programm u li jkun fil-ħin miftiehem f’kull mument tal-programm.
 • YTC mhix responsabbli għal kwalunkwe ħlas addizzjonali mġarrab minnek bħala riżultat tad-dewmien. Jekk tittardja aktar mill-ħin mogħti, il-gwida għandu dritt jitlaq lejn id-destinazzjoni li jmiss. YTC ma taċċetta l-ebda responsabbiltà għal kull trasport mitluf mill-klijent u l-ispiża tkun ghad-dannu tal-klijent.
 • Il-kmamar jitqassmu mir-‘reception’ tal-lukanda skont il-lista li nagħtuhom. Titlifx iċ-ċavetta tal-kamra tal-lukanda għax jitolbuk tħallas tagħha.
 • L-ikliet huma b’menu fiss ta’ tliet korsijiet moderati. Għidilna jekk intix intolleranti għal xi tip ta’ ikel jew jekk intix veġetarjan/a, eċċ. Ix-xorb, l-ilma u l-inbid mhux dejjem ikunu inklużi mal-ikel.
 • L-użu ta’ minibar u telefonati li jsiru mill-kmamar jitħallsu lir-‘reception desk’ maċ-‘check out’.
 • Jekk titlef xi ħaġa jew tinsteraq, informa mill-ewwel lill-gwida ħalli malajr isir rapport lill-pulizija tal-post.
 • L-istess jekk tħossok marid, avża lill-gwida ħalli jitkellem mar-‘reception’ għal tabib (ħlas minnek, u wara toħodhom mill-assikurazzjoni ta’ Malta).
 • Il-gwida m’għandu l-ebda obbligu li jakkumpanja membri tal-grupp madwar ħwienet, swieq, parkijiet tematiċi u siti jew jiekol magħħom waqt il-ħin liberu.
 • Jekk xi parti mill-vaganza tiegħek tintilef minħabba diżastri naturali, temp ħażin, azzjoni industrijali, gwerra jew kull kwistjoni li m’għandniex kontroll fuqha, YTC ma tistax tinżamm responsabbli għad-danni mġarrba.
 • Jekk ikollok xi diffikultà sib lill-gwida f’ħin adattat u tkellem miegħu ħalli jekk ikun possibbli jsiblek rimedju waqt is-safra stess jew iġbed l-attenzjoni tar-‘reception’ tal-lukanda.
 • Nirriservaw id-dritt li YTC tibdel l-arranġamenti tal-vaganza tiegħek, il-ħinijiet tat-titjiriet, l-itinerarju jew xi lukanda, u għalhekk temenda parti mill-programm.
 • YTC tirriżerva d-dritt li tikkanċella l-vaganza tiegħek sa 15-il jum qabel it-tluq jekk ma jkunx hemm nies biżżejjed biex isir grupp jew għal kull raġuni oħra. F’dan il-każ inroddulek il-flus kollha li tkun ħallast lil YTC.
 • YTC ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe inċident, korriment, dewmien, irregolarità jew ħsara lill-oġġetti personali u bagalji. L-anqas irregolaritajiet ikkawżati minn terzi persuni bħal-linji tal-ajru, lukandi, kowċis, mini vans, eċċ.